Välj en sida

Val av gravplats

Val av gravplats

Förutom huvudalternativen jordbegravning och kremering finns det olika sorters gravar. Vid jordbegravning måste man ha en kistgrav, men efter en krememering finns det olika alternativ för hur askan/urnan kan gravsättas. Alternativen varierar mellan olika kyrkogårdar. Tänk på att om gravsättning ska ske i en befintlig grav kan detta styra vilka alternativ som är möjliga. Om du vill veta mer kan du få hjälp vid din lokala kyrkogårdsexpedition.

Urn-/asksättning måste ske inom ett år efter kremeringen.

Om den avlidne och eller de anhöriga önskar att gravsättas på annan ort än folkbokföringsorten gäller samma rätt till tjänster, om det finns plats och inga andra hinder finns. Våra tjänster sträcker sig naturligtvis även till att gälla på annan begravningsort. Kostnad för transport av kista/urna från bårhus/bisättningslokal/plats för begravningsceremoni till gravplats tillkommer.