Kontakt med prästen

Innan begravningsgudstjänsten får de anhöriga möjlighet att samtala med den präst som ska leda gudstjänsten. Det samtalet tjänar flera syften. Det handlar om att de anhöriga ska få möjlighet att tala om situationen, om de olika och ofta blandade känslor av upprördhet, förtvivlan, tomhet, sorg, tacksamhet eller vrede som kan dyka upp. Samtalet har också en praktisk funktion: prästen får inför begravningen höra berättas om den avlidne och tillsammans planerar man gudstjänstens utformning. Planeringen gäller vanligen främst psalmer och musik. Prästen kan också svara på de frågor som de anhöriga har inför begravningen.