Vad behöver ske?

Några saker kan vara bra att hantera snabbt när någon har dött. Det kan handla om att ta hand om personens bostad; kanske finns där husdjur och blommor eller så måste kylskåpet tömmas. Om dödsfallet har skett på sjukhus brukar personalen där vilja att man tar rätt på den avlidnes personliga tillhörigheter så snart som möjligt.

Det känns också ofta naturligt att berätta om dödsfallet för andra närstående. Både för att de ska få veta vad som har hänt och för att det kan vara ett bra sätt att få stöd i en svår situation.