Skuldebrev

Skuldebrev är ett dokument som du skriver när du lånar pengar av någon eller lånar ut pengar till någon. Skuldebrevet blir ett kvitto på skulden och på så sätt en trygghet för den som lånar ut pengar. I skuldebrevet ska det framgå hur stor skulden är, hur den ska betalas tillbaka och vilka villkor som gäller för återbetalningen, exempelvis räntesatsen. Andra ord för skuldebrev är revers, låneavtal eller kreditavtal.

Kyrkans Juridiska Byrå kan hjälpa till med att skriva skuldebrev.