Välkommen till Kyrkans Juridiska Byrå!

Kontakta oss direkt på: 0223-434 76

Att tänka på vid dödsfall

Mitt digitala arkiv

Kyrkans Juridiska Byrå

När du står inför olika förändringar i livet kan du behöva fundera på hur den nya situationen kan påverkas av juridiken. Det är viktigt att ha riktig information för att kunna fatta rätt beslut. När du blir sambo, gifter dig, får barn, köper ny bostad eller någon kär går bort så kommer det att påverka ditt liv. Därför vill vi påminna dig om att du alltid är välkommen att anlita oss, så ska vi göra vårt bästa för att bringa klarhet i den nya situationen och upprätta de handlingar som behövs för din situation. Kyrkans Juridiska Byrå ger kunder information och juridisk rådgivning i olika frågor samt upprättar handlingar som behövs för just dig. Vid dödsfall hjälper vi till med myndighetskontakter och framtagande av handlingar som behövs för bouppteckning samt upprättande av den. Efter en bouppteckning behöver ett arvskiftesavtal upprättas om det finns två eller fler dödsbodelägare, något som vi också hjälper till med. Kyrkans Juridiska Byrå är öppen för alla, även för den som inte är medlem i Svenska kyrkan. Vårt kontor finns i Fagersta, och vi tar emot kunder även från andra orter.

Kyrkans Juridiska Byrå debiterar ett timarvode som följer den taxa som domstolsverket fastställer inför varje år. Timarvode för år 2023 är 1 845 kr inkl. moms per timme och det innebär att vi debiterar kunden efter tidsåtgång men dock med beaktande av ärendets svårighetsgrad och komplexitet. När det kommer till upprättande av olika juridiska dokument så är det väldigt individuellt hur mycket arbete vi behöver lägga ned på grund av att alla ärenden har olika förutsättningar. För att vi inte ska tumma på kvalitén eller sätta ett för högt pris, så har vi inte några fasta priser. Det rörliga priset gör att det du som kund betalar för ska stå i relation till den hjälp som du får. Att vända sig till en kunnig jurist ger vanligtvis mer nytta än det kostar. Välkomna att kontakta oss för att få en närmare uppgift om pris för det du vill ha hjälp med.