Bårtäcke

Bårtäcke i Kisa

Bårtäcket i Horn kyrka

Kistdekoration