Förvaltning av dödsbo

Kyrkans Begravningsbyrå kan hjälpa till med själva förvaltningen av dödsboet, till exempel med att betala räkningar, sälja hus, bilar, lösöre etc. Detta kan endast ske genom fullmakter från alla dödsbodelägare. När allt är utrett och klart får dödsboet en redovisningsräkning som sedan ligger till grund för arvsskiftet.