Val av gravplats

I Lilla Edet, liksom i nästan alla kommuner i Sverige, är Svenska kyrkan huvudman för begravningsverksamheten. Verksamheten finansieras genom begravningsavgiften av alla som betalar skatt. För att ta tillvara de personers intressen som inte är medlemmar i Svenska kyrkan, utser Länsstyrelsen ett begravningsombud.
I begravningsavgiften ingår gravplats samt transport från krematorium till kyrkogård eller bisättningsrum. För borgerlig begravning kan t.ex. bisättningsrummet vid Fuxerna kyrka eller Hoppets kapell i Trollhättan erbjudas kostnadsfritt. Borgerlig ceremoni, gravsten, kista, urna samt gravskötsel ingår ej i begravningsavgiften. För medlemmar i Svenska kyrkan är begravningsgudstjänsten gratis.
Svenska kyrkan i Lilla Edet vårdar kyrkogårdarna i Hjärtum, Västerlanda, Åsbräcka och Lilla Edet (Fuxerna och Högstorp).