Minneslund

Minneslund är ett gravsätt av mer anonym karaktär. Askan grävs ner inom ett gemensamt område. Askans läge markeras inte och gravstenar eller planteringar får inte förekomma. Besökare får smycka den gemensamma platsen med blommor och ljus. Askan gravsätts av kyrkogårdens personal utan närvaro av anhöriga.

I Västanfors Västervåla församling i Fagersta finns tre minneslundar: en i Västervåla och två i Västanfors (vid sjön respektive på berget). På berget finns en natursten som representerar hela den lunden. Då gravsättning sker i minneslunden på berget får anhöriga, om så önskas, låta gravera in den avlidnes namn samt födelse- och dödsår.