Försäkringar

Beroende på den avlidnes anställning, fackförenings- eller föreningstillhörighet utfaller ofta försäkringar. Även egentecknade försäkringar som tecknats för dödsfalls skull förekommer. Dödsfallet skall i dessa fall anmälas till berörda försäkringsbolag. Kyrkans Begravningsbyrå kan hjälpa till med att skaffa fram dödsfallsintyg, släktutredning och andra handlingar, som försäkringsbolaget vill ha samt kontakta berörda försäkringsbolag. Vi kommer överens om vad ni önskar hjälp med.