Om Kyrkans Begravningsbyrå

Kyrkans Begravningsbyrå startade i Fagersta 2005. Personal i Västanfors Västervåla församling i Fagersta såg behovet av att finnas till hands för människor som drabbats av sorg genom hela sorgeprocessen. Kyrkan ska finnas för människor från vaggan till graven, men under en kort tid i samband med ett dödsfall så är det ofta utomstående begravningsbyråer som går in och gör ett jobb, som församlingen kan göra minst lika bra eller ännu bättre. Vi har alla resurser under samma tak, vilket gör det enkelt att samordna arbetet och det blir lätt för anhöriga att komma i kontakt med en präst eller en diakon om de önskar det, eller att träffa husmor för att gå igenom detaljer om förtäring inför en minnesstund. Personal på kyrkogården hjälper efter begravningen till med att se ut en grav och svarar på frågor om gravskötsel.

Efter hand har fler församlingar sett fördelarna och blivit en del av Kyrkans Begravningsbyrå, som idag finns på ett femtontal orter. Det är oftast den lokala församlingen på varje ort som driver Kyrkans Begravningsbyrå. Tack vare den kompetens som finns i församlingarna kan vi erbjuda service av hög kvalitet med ett personligt bemötande, samtidigt som vi kan hålla ned priserna på våra tjänster genom att använda våra personalresurser på ett effektivt sätt.

Våra ledord är omtanke, kvalitet och kompetens.