Kistgrav

Kistgrav används vid jordbegravning, där kistan gravsätts hel. Gravsättningen sker normalt i samband med begravningsakten.