Arvskifte

Om det finns två dödsbodelägare eller fler så måste man upprätta ett arvskifte efter bouppteckningen. Arvskiftet är ett avtal mellan dödsbodelägarna där man skriver ner vad som beslutas om fördelningen av boet samt beräknar hur mycket var och en ska ha i arv.

Detta arvskifte används sedan för att exempelvis ansöka om lagfart för en av dödsbodelägarna eller som underlag för banken när arvet ska fördelas.

Alla dödsbodelägare måste vara överens om hur kvarlåtenskapen ska fördelas och godkänna arvskiftet för att det ska gå att genomföra fördelningen. Det räcker att en av dödsbodelägarna inte godkänner arvskiftet så kan det inte genomföras! Om dödsbodelägarna själva inte kan enas så kan man vända sig till Tingsrätten som förordnar en boutredningsman eller skiftesman som är en jurist eller advokat som kommer att kunna tvinga igenom ett arvskifte.

En arvskifteshandling är ett privat dokument, till skillnad från bouppteckningen som blir en offentlig handling i och med registreringen hos Skatteverket. Arvskiftet är dödsboets interna överenskommelse hur den avlidnes kvarlåtenskap ska fördelas och alla dödsbodelägare måste godkänna det (genom underskrift) för att det ska kunna genomföras.

Kyrkans Juridiska Byrå hjälper bland annat till med att upprätta bouppteckning och arvskifte. Här kan vi komma överens om hur mycket ni som kund vill ha hjälp med.