Arvskifte

Om det finns två dödsbodelägare eller fler så måste man upprätta ett arvskifte efter bouppteckningen. Arvskiftet är ett avtal mellan dödsbodelägarna där man skriver ner vad som beslutas om fördelningen av boet samt beräknar hur mycket var och en ska ha i arv.