Arvskifte

Om det finns två dödsbodelägare eller fler så måste man upprätta ett arvskifte efter bouppteckningen. Arvskiftet är ett avtal mellan dödsbodelägarna där man skriver ner vad som beslutas om fördelningen av boet samt beräknar hur mycket var och en ska ha i arv. Detta arvskifte används sedan för att exempelvis ansöka om lagfart för en av dödsbodelägarna eller som underlag för banken när arvet ska fördelas.

Kyrkans Juridiska Byrå i Fagersta hjälper bland annat till med att upprätta bouppteckning och arvskifte. Här kan vi komma överens om hur mycket ni som kund vill ha hjälp med.