Försäkringar

En vanlig fråga som uppkommer efter ett dödsfall är hur man får reda på om det finns några försäkringar efter den avlidne.

Beroende på den avlidnes anställning, fackförenings- eller föreningstillhörighet finns i vissa fall försäkringar. Även egentecknade försäkringar som tecknats för dödsfalls skull förekommer. Det finns tyvärr inget register eller något annat enkelt sätt att få fram om den avlidne hade några försäkringar. Det man kan göra är att ringa till olika försäkringsbolag och höra efter. Vissa försäkringsbolag skickar per automatik ut besked eller blanketter när de får kännedom om dödsfallet, men detta gäller inte alla bolag. Gå igenom den avlidnes pärmar eller kontoutdrag för att se om det finns handlingar eller betalningar till något/några försäkringsbolag. Man kan även kontakta det fack som den avlidne tillhörde för att höra efter vilket försäkringsbolag som kan vara aktuellt. Dessa olika försäkringsbolag kan man därefter kontakta.

Det är inte ovanligt att den avlidne endast hade hemförsäkring och vissa sakförsäkringar. Då betalas inget försäkringsbelopp ut på grund av dödsfallet.

Om ni önskar vår hjälp med att kontakta försäkringsbolag i samband med dödsfall kräver de flesta försäkringsbolag att samtliga dödsbodelägare gett en fullmakt.