Min sista vilja

Ladda ned och fyll i pdf-filen med önskemål i samband med min död

Filen kan sedan mailas till ditt lokala ortskontor, skrivas ut och sparas på din egna dator.

För att kunna fylla i och ändra pdf-filen behövs Acrobat Reader som du kan ladda ned och installera från denna länk.