Minneslund

På Nya kyrkogården i Kopparberg ligger minneslunden på en liten kulle i skogsmark med höga tallar, där finns bänk och plats för ljuständning och blommor samt en Minnessten.
På Hörkens kyrkogård i Hörken finns minneslunden kring en vacker stor tall med bänk och Minnessten, där finns plats för ljuständning och blommor.