Äktenskapsskillnad

Äktenskapsskillnad är samma sak som skilsmässa, det vill säga ett äktenskaps upplösning genom att makarna separerar och skiljer sig. Makar måste ansöka om äktenskapsskillnad hos tingsrätten vid ett äktenskaps upplösning. I vissa fall beslutar tingsrätten om betänketid innan äktenskapet upphör, det är till exempel om någon av makarna har barn boende hos sig som är under 16 år.

I samband med att äktenskapet upphör ska även en bodelning mellan makarna göras. Läs mer under bodelning.

Kyrkans Juridiska Byrå kan hjälpa till med att upprätta handlingar gällande äktenskapsskillnad såsom bodelning om parterna är överens.