Äktenskapsskillnad

Äktenskapsskillnad är samma sak som skilsmässa, det vill säga ett äktenskaps upplösning genom att makarna separerar och skiljer sig. Äkta makar måste ansöka om äktenskapsskillnad hos tingsrätten vid ett äktenskaps upplösning.

Kyrkans Juridiska Byrå kan hjälpa till med att upprätta handlingar gällande äktenskapsskillnad om parterna är överens.