Jordbegravning eller kremering

Före begravningsgudstjänsten måste man bestämma hur gravsättningen ska ske, det vill säga om man vill ha jordbegravning eller kremering.