Kistgrav

Gravrätt till kistgrav upplåts på 25 år, men kan förlängas. Vid ny gravsättning i samma grav förnyas gravrättstiden automatiskt. Gravrättsinnehavaren bestämmer över utsmyckning samt ansvarar för skötsel. En kistgrav är avsedd för en eller flera kistor. En kistgrav kan vara anonym och ingen gravvård eller plantering krävs.