Askgravplats

Yttergrans kyrkogård.

Ett alternativ till Minneslund, för dem som önskar en skötselfri gravplats, men som inte är anonym. Den avlidnes namn graveras in på den gemensamma stenen. Det finns plats för två stycken askor, maka/make eller annan anhörig. Anhöriga har rätt att vara närvarande vid gravsättning.

Blommor och gravljus får placeras på gemensam angiven plats.

Vid andra gravsättningen på gravplatsen förlängs gravrätten med 25 år från den senaste gravsättningen samt en kostnad för ingravering. Engångskostnad är 12 400 kr. Detta bokas hos begravningsbyrån i samband med mötet med byrån inför begravning.

Gravrätten kan förlängas efter 25 år. Gravrätt – gravbrev. Gravrättstid är 25 år.