Gravplats i naturmark

Gravplatsen ligger i naturmark och upplåtes med natursten. Platsen får smyckas enbart med lösa blommor i vas samt en pelargon eller likvärdig krukväxt som får grävas ned i naturmarken. Gravsättning kan ske under tiden april – oktober. Askan gravsätts utan urna eller annat hölje och de anhöriga får närvara vid gravsättningen. I denna grav kan upp till sex personer gravsättas.