Minneslund

Alla kyrkogårdar i Håbo pastorat. Askan efter den avlidne grävs ned anonymt. De efterlevande har en plats att gå till utan att känna krav på skötsel och tillsyn. Anhöriga har inte rätt att närvara vid gravsättning.

Blommor och gravljus får placeras på en gemensam angiven plats. Ingen kostnad för gravplats. Detta bokas hos begravningsbyrån i samband med mötet med byrån inför begravning. Anhöriga får ett minnesblad.