Urngrav

I denna gravplats finns plats för nio urnor eller askor. Det är tillåtet att ha gravsten eller annan gravvård. Gravrättsinnehavaren får anlägga en planteringsyta för plantering av lägre blomsterväxter och anhöriga får närvara vid urnsättningen. Om man vill kan man överlåta till kyrkogården att sköta graven. Skötsel kan fås med eller utan plantering.