Församlingens kyrkor och kapell

Magdalenakyrka och Kyrkcentrum
Kalmar kyrka
Yttergrans kyrka
Yttergrans kapell
Övergrans kyrka
Häggeby kyrka
Skokloster kyrka

Läs mer om våra kyrkor på Håbo församlings hemsida:
https://www.svenskakyrkan.se/habopastorat/kyrkor-och-forsamlingshem