Urngrav

I denna gravplats finns plats för nio urnor eller askor. Det är tillåtet att ha gravsten eller annan gravvård. Gravrättsinnehavaren får anlägga en planteringsyta för plantering av lägre blomsterväxter och anhöriga får närvara vid urnsättningen. Om man vill kan man överlåta till kyrkogården att sköta graven. Skötsel kan fås med eller utan plantering.

Askurngrav

En urngrav med 2 platser till en kostnad av 4000 kronor för 25 år inklusive namnplatta samt gemensamhetsskötsel. Blommor och ljus får användas på anvisad plats. Dessa finns på Nya kyrkogården vid Kopparbergs gravkapell samt Hörkens kyrkogård vid Hörkens kyrka.