Dödsboanmälan

Om det i ett dödsbo inte finns tillgångar utöver de som täcker begravningskostnaderna kan en enklare form av bouppteckning göras av socialförvaltningen. Den kallas då för dödsboanmälan och skall göras inom två månader efter dödsfallet. En bouppteckning måste alltid göras i de fall det finns någon fastighet i dödsboet, även om den inte är värd något.