Urngrav

Gravrätt till urngrav upplåts på 25 år, men kan förlängas. Vid ny gravsättning i samma grav förnyas gravrättstiden automatiskt. Gravrättsinnehavaren bestämmer över utsmyckning samt ansvarar för skötsel. En urngrav är avsedd för en eller flera urnor. En urngrav kan vara anonym och ingen gravvård eller plantering krävs.