Planera inför en begravning

Vi tror på kvalitén i det personliga mötet. Vi vill ge service och vägleda i olika val. Därför kan du inte boka begravningen direkt på hemsidan, men här kan du få en bild av vilka moment du behöver ta ställning till när du ska planera en begravning. En sammanställning av dina val mejlas till den mejladress som du anger i formuläret och till ditt lokala Kyrkans Begravningsbyrå-kontor som kontaktar dig för att boka in ett personligt möte där ni tillsammans går igenom dina önskemål och färdigställer de moment som ska bokas/beställas.

Begravning från 10050 kr

I priset ingår kista, svepning, bisättningsbil och arvode. Priset varierar beroende på olika tillval och till följd av olika lokala förutsättningar.

Ta gärna med en almanacka till besöket med begravningsbyrån

Kyrkans Begravningsbyrå i Fagersta kan hjälpa till med att ordna minnesstund på församlingshemmet Lindgården eller på andra platser, till exempel Västanfors hembygdsgård eller någon lokal restaurang.

Plats

På församlingshemmet Lindgården i Fagersta finns flera lokaler i olika storlekar som passar för minnesstunder. Bilden visar rummet Blåbärsriset, som finns i entréplan. Vi bokar gärna in minnesstunder efter begravningar här.

Nedan följer några färdiga förslag på menyer. Kom gärna med egna förslag. Vi förnyar oss kontinuerligt och byter därför ut menyn efter årstid och efterfrågan. För frågor och beställning ring 0223-434 20.

Ladda ner menyn i pdf-format

Lindgårdens kök kan även ombesörja catering av varm eller kall mat, smörgåstårtor eller kaffe med kaffebröd. Minsta antal per beställning är 10 personer.

Förslag på dödsannons

Personalen på kyrkogården hjälper till med att se ut en gravplats och informera om fler alternativ, vilka kan variera mellan olika orter.

Kistgrav används vid jordbegravning, där kistan gravsätts hel. Gravsättningen sker normalt i samband med begravningsakten. En kistgrav rymmer upp till tre kistor och därutöver nio stycken askor eller urnor.

På gravplatsen får gravvård (sten eller kors) uppföras och plantering anläggas. Om man vill kan man mot en avgift överlåta till kyrkogården att sköta graven. Skötsel kan fås med eller utan plantering.

Minneslund på berget Minneslunden vid sjön

Minneslund är ett gravsätt av mer anonym karaktär. Askan grävs ner inom ett gemensamt område. Gravsättningen utförs av kyrkogårdens personal utan närvaro av anhöriga. Askans läge markeras inte och gravstenar eller planteringar får inte förekomma. Besökare får smycka den gemensamma platsen med blommor och ljus.

I församlingen finns tre minneslundar: en i Västervåla och två i Västanfors (vid sjön respektive på berget). På berget finns en natursten som representerar hela den lunden. Då gravsättning sker i minneslunden på berget får anhöriga om så önskas låta gravera in den avlidnes namn samt födelse- och dödsår.

I urngraven finns plats för nio urnor eller askor och anhöriga får närvara vid urnsättningen. Det är tillåtet att ha gravsten eller annan gravvård. Gravrättsinnehavaren får anlägga en planteringsyta med lägre blomsterväxter. Man kan överlåta till kyrkogården att sköta graven. Skötsel kan fås med eller utan plantering.

I urngravlunden markeras gravplatsen med en nummerbricka. Varje grav rymmer två urnor eller askor. Enskilda gravstenar får inte förekomma och man får inte heller anlägga någon planteringsyta, men besökare får medverka till smyckning av gravplatsen med snittblommor och ljus. Anhöriga får närvara vid gravsättningen.

Gravplatsen ligger i naturmark och upplåtes med natursten. Platsen får smyckas enbart med lösa blommor i vas samt en pelargon eller likvärdig krukväxt som får grävas ned i naturmarken. Gravsättning kan ske under tiden april – oktober. Askan gravsätts utan urna eller annat hölje och de anhöriga får närvara vid gravsättningen. I denna grav kan upp till sex personer gravsättas.

Gravplatserna ligger runt stenramen med en gemensam plantering innanför. Planteringen sköts av kyrkogårdens personal. Gravplatsen markeras med en namnplatta av brons som monteras på stenramen. Graven får smyckas med snittblommor, ljus samt ljung. Anhöriga får närvara vid gravsättningen och det finns plats för två askor/urnor i en gravplats.

Planering av begravningsgudstjänsten, till exempel val av psalmer och musik, görs tillsammans med prästen vid en kyrklig begravning eller med den borgerliga begravningsförrättaren vid en borgerlig begravning.

Kyrkans Begravningsbyrå kan hjälpa till med att göra bouppteckning i samband med dödsfall. För tidsbokning och information kontakta Kyrkans Allmänna Juridiska Byrå, sekreterare Maria Ulestig Eriksson tel 0223-434 76 vardagar kl 8-12.

En sammanställning av dina val mejlas till den mejladress som du anger i formuläret och till ditt lokala Kyrkans Begravningsbyrå-kontor som kontaktar dig för att boka in ett personligt möte där ni tillsammans går igenom dina önskemål och färdigställer de moment som ska bokas/beställas.

Förnamn Efternamn

Telefonnummer

Mejladress

Information

Namn på den avlidne