Bårtäcke

Att använda ett bårtäcke vid begravning är en gammal fin tradition i våra svenska kyrkor. Det är ett alternativ till blommor som kistdekoration vid begravningsakten, och lånas ut kostnadsfritt vid begravningar i Svenska kyrkans ordning. På bilden syns bårtäcket som finns i Lilla Edets pastorat.