Förvaltning av dödsbo

Kyrkans Juridiska Byrå kan åta sig uppdraget att förvalta ett dödsbo. Det innebär att dödsbodelägarna lämnar över ansvaret att utreda och avveckla dödsboet, till exempel betala löpande räkningar, sälja fastighet, bilar, lösöre. Detta kan endast ske genom fullmakter från alla dödsbodelägare. När allt är utrett och klart får dödsboet en redovisningsräkning som sedan ligger till grund för arvsskiftet (fördelning av arv mellan dödsbodelägarna). Ett uppdrag om förvaltning av ett dödsbo sträcker sig ofta över ett till fler år, bland annat då deklarationen för dödsboet kommer ett år efter sista inkomst och/eller försäljning av tillgång.