Bodelning

Bodelning är den delning mellan makars egendom som ska ske vid äktenskapets upplösning genom den ene makens död eller äktenskapsskillnad. Det innebär att makarnas egendom fördelas mellan dem där tillgångar, efter avdrag för skulder, ska delas lika mellan makarna.