Bodelning

Bodelning är den delning mellan makars egendom som skall ske vid äktenskapets upplösning genom den ene makens död eller äktenskapsskillnad/skilsmässa.

Kyrkans Juridiska Byrå kan hjälpa till med att göra bodelning om parterna är överens.