Äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord är ett avtal om vad som ska vara enskild egendom i ett äktenskap. Det kan skrivas när som helst under ett äktenskap eller inför det. För att ett äktenskapsförord ska vara giltigt måste det vara skriftligt och registrerat hos Skatteverket, som för in uppgiften om det registrerade äktenskapsförordet i äktenskapsregistret.

Upphäva ett äktenskapsförord

Den som vill ändra ett tidigare äktenskapsförord måste skriva ett nytt och ansöka om att få det registrerat hos Skatteverket.

Kyrkans Juridiska Byrå kan hjälpa till med att skriva äktenskapsförord.