Äktenskapsförord

När man ingår ett äktenskap kommer makarnas egendom att kallas giftorättsgods. Enkelt förklarat innebär det att makarna har en rätt till hälftendelning av giftorättsgodset vid en kommande bodelning. Bodelning gör man alltid när äktenskapet upphör, det vill säga vid en skilsmässa eller vid dödsfall. Makarna har dock en möjlighet att avtala om att viss eller all egendom ska utgöra enskild egendom. Denna egendom kommer då inte att ingå i en framtida bodelning.

Äktenskapsförordet kan skrivas när som helst under ett äktenskap eller strax innan giftemålet. För att ett äktenskapsförord ska vara giltigt måste det vara skriftligt och registrerat hos Skatteverket. Vill man ändra något eller lägga till något i ett äktenskapsförord gör man ett nytt som registreras.

Kyrkans Juridiska Byrå kan hjälpa till med att skriva äktenskapsförord.