Askgrav

En askgrav är en gemensam gravplats som kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för. Gravrätten är begränsad vilket innebär att man inte har rätt att bestämma hur graven skall se ut eller ordnas. Blommor och ljus får sättas på anvisad plats. Gravrätten upplåts på 25 år och förnyas vid ny gravsättning. Anhöriga får vara med vid gravsättningen.
På Högstorp består den av ett antal plattor som var och en är en grav. Det kremerade stoftet ligger i en svart sammetspåse som läggs i en kammare under plattan. På plattan fästs en namnplatta av brons, med namn och år.
I Hjärtum är den i form av en rund stenformation. Det kremerade stoftet, i urna eller sammetspåse, nedsätts i gräsmattan närmast den sten som en namnplatta fästs på.
I Västerlanda ligger naturstenar i fin miljö där man gravsätter i gräsmattan, på natursten fästs namnplatta.