Bönan

Gravplatserna ligger runt stenramen med en gemensam plantering innanför. Planteringen sköts av kyrkogårdens personal. Gravplatsen markeras med en namnplatta av brons som monteras på stenramen. Graven får smyckas med snittblommor, ljus samt ljung. Anhöriga får närvara vid gravsättningen och det finns plats för två askor/urnor i en gravplats.