Bouppteckning

Bouppteckningen är en skriftlig handling där den avlidnes samtliga tillgångar och skulder värderas och antecknas, tillsammans med efterlevande makes eller sambos. Förrättningen av bouppteckningen måste ske inom tre månader efter dödsfallet. Bouppgivaren och förrättningsmännen undertecknar bouppteckningen innan den lämnas till skattemyndigheten senast en månad efter upprättandet. När bouppteckningen är registrerad räknas den som en legitimationshandling. Den behövs för att dödsboets tillgångar ska kunna avslutas och är grunden för kommande arvskifte, då tillgångarna delas mellan arvtagarna.