Att tänka på vid dödsfall

 • Berätta om dödsfallet för andra närstående.
 • Ta hand om den avlidnes bostad; husdjur, töm kylskåp, blommor, post…
 • Hämta den avlidnes personliga tillhörigheter på sjukhuset.
 • Kontakta begravningsbyrån för att få hjälp med:
  • Omhändertagande av den döde
  • Boka tid för begravningsgudstjänst/akt och eventuell minnesstund
  • Beställning av kista
  • Beställning av dödsannons
  • Beställning av kistdekoration eller bårtäcke
 • Önskemål om psalmer och musik inför begravningsgudstjänsten/akten förbereds tillsammans med prästen (eller begravningsförrättaren vid en borgerlig begravning).
 • Kontakta kyrkogårdens personal för val av gravplats, gravvård och gravskötsel.
 • Kontakta de företag som skickat räkningar till dödsboet och meddela dödsfallet för att slippa påminnelser och risken att de går till inkasso.
 • Invänta bouppteckningen innan räkningar betalas eller en fastighet säljs.
 • En bouppteckningsförrättning ska hållas inom tre månader från dödsfallet. Därefter har man en månad på sig att lämna in bouppteckningen till Skatteverket.
 • Inom 30 dagar ska en avliden person vara jordfäst (kistbegravd) eller kremerad.

Detta sker automatiskt:

 • Den läkare som konstaterar dödsfallet sänder ett dödsbevis till Skatteverket, som har hand om folkbokföringen. Skatteverket meddelar övriga myndigheter inom stat, kommun och landsting.
  En dödsattest, eller dödsorsaksintyg, utfärdas av den läkare som konstaterar dödsorsaken. Om man vill ha en dödsattest är det de anhöriga som måste begära detta från läkaren.