Kistgrav

Kistgrav används vid jordbegravning, där kistan gravsätts hel. Gravsättningen sker normalt i samband med begravningsakten.

En kistgrav rymmer upp till tre kistor och därutöver nio stycken askor eller urnor. På gravplatsen får gravvård (sten eller kors) uppföras och plantering anläggas. Om man vill kan man överlåta till kyrkogården att sköta graven. Skötsel kan fås med eller utan plantering.