Avskedet är viktigt och mycket personligt

Ur svenska kyrkans perspektiv är avskedet en mycket viktig del av sorgeprocessen. I de fall den avlidne inte har gjort vägvisande förberedelser så är det upp till de närstående att planera avskedet. Det är en privat och mycket personlig fråga som begravningslagen styr enbart avseende gravsättning och kremering.