Försäkringar

Beroende på den avlidnes anställning, pensionssparande, fackförenings- eller föreningstillhörighet utfaller ofta försäkringar. Även egentecknade försäkringar som tecknats för dödsfalls skull förekommer (livförsäkring). Dödsfallet ska i dessa fall anmälas till berörda försäkringsbolag. Många försäkringsbolag kräver att företrädare för dödsboet ska kunna visa upp fullmakter från alla dödsbodelägare för att sköta kontakten med försäkringsbolaget. Kyrkans Begravningsbyrå kan hjälpa till med att ta fram dödsfallsintyg, släktutredning och upprätta fullmakter som försäkringsbolaget kräver vid kontakten med dem.