Bårtäcke

Att använda ett bårtäcke vid begravning är en gammal fin tradition i våra svenska kyrkor. Det är ett alternativ till blommor som kistdekoration vid begravningsakten, och lånas ut kostnadsfritt vid begravningar i Svenska kyrkans ordning.

Församlingens bårtäcken
Bårtäcke Skogskapellet.

Bårtäcke Grycksbo kyrka.

Bårtäcke Vika kyrka.

Bårtäcke Aspeboda kyrka.

Bårtäcke Hosjö kyrka.

Bårtäcke Stora Kopparbergs kyrka.

Bårtäcke Falu Kristine kyrka.