Vad behöver ske?

Om en person avlider i hemmet eller på ett äldreboende behöver en transport av den avlidne ordnas. Då behöver begravningsbyrån kontaktas så snart en läkare konstaterat dödsfallet.

Annars är det väldigt få saker som det egentligen är bråttom med efter ett dödsfall. Om ingen transport behöver ordnas kan man till och med vänta någon dag med att kontakta begravningsbyrån.