Gravplats – gravsten

Alla kyrkogårdar i Håbo pastorat.

Gravrättstid är 25 år. Den kan förlängas ytterligare 25 år med en engångskostnad på 1080 kr. Skötsel kan beställas. Ingen kostnad för gravplats. Anhöriga får ett gravbrev.

Kyrkogårdarna finns i anslutning till kyrkorna Kalmar kyrka, Yttergrans kyrka, Övergrans kyrka, Häggeby kyrka och Skoklosters kyrka.