Minneslund

Att gravsättas i minneslund är helt anonymt. Askan grävs ner någonstans inom minneslundens område. Det är kyrkogårdspersonalen som sköter nedsättningen av askan och anhöriga är inte med vid detta tillfälle. Blommor och ljus får sättas på anvisad plats. Minneslund finns i Hjärtum och Högstorp.