Dukat för minnesstund i Kristinegården

Minnesstund

Efter begravningsakten samlas anhöriga och vänner ofta till en minnesstund. Det är ett tillfälle att minnas tillsammans och att samla sina intryck. Eftersamlingen kan ordnas i församlingens lokaler eller på annan plats. Vi hjälper till att boka lokal och förtäring och tar utan extra avgift emot anmälningar.