Återgångsgrav

För att bevara äldre gravar med stenramar erbjuds de som återgångsgravar. Dessa kan bokas medan man lever. Gravstenen kan slipas och förses med ny text, alternativt fästs en metallplatta över. Urnor kan sättas ned i samtliga återgångsgravar, medan kistbegravning går i vissa.