Kyrkans Allmänna Juridiska Byrå

Kyrkans Allmänna Juridiska Byrå är öppen för alla, även för den som inte är medlem i Svenska kyrkan. Vårt kontor finns i Fagersta, och vi tar emot klienter även från andra orter.

När du står inför olika förändringar i livet kan du behöva fundera på hur den nya situationen kan påverkas av juridiken. Det är viktigt att ha riktig information för att kunna fatta rätt beslut. När du blir sambo, gifter dig, får barn, köper ny bostad eller någon kär går bort så kommer det att påverka ditt liv. Därför vill vi påminna dig om att du alltid är välkommen att kontakta oss, så skall vi göra vårt bästa för att bringa klarhet i den nya situationen och upprätta de handlingar som behövs.

Kyrkans Allmänna Juridiska Byrå ger klienter information i olika frågor och upprättar de handlingar som behövs i ärendet. Vid dödsfall hjälper vi till med myndighetskontakter och framtagande av handlingar som behövs för bouppteckning samt upprättande av den. Efter en bouppteckning behöver ett arvskiftesavtal upprättas om det finns två eller fler dödsbodelägare, något som vi också hjälper till med.