Förvaltning av dödsbo

När en person avlider ska arvingar till den avlidne sköta förvaltningen av den avlidnes kvarlåtenskap. Det kan till exempel handla om att säga upp abonnemang och prenumerationer, meddela olika myndigheter och aktörer att personen är avliden, betala räkningar och på annat sätt utreda vilka tillgångar och skulder som finns efter den avlidne. Alla arvingar och testamentstagare (dödsbodelägare) ska vara överens om åtgärder som sker i dödsboet. Är det många dödsbodelägare så kan det vara enklast att ge en person eller exempelvis en juridisk byrå fullmakt att sköta förvaltningen.